Emmastraat – Monster

Mei 2017 – In 2016 moest bij de Emmastraat in Monster een putdeksel worden vrijgemaakt voor het relinen* van een bestaande rioolleiding. In 2017 moet dit stuk van de Emmastraat daardoor opnieuw geasfalteerd worden. Dit zal verkeershinder geven op de provinciale weg N211.

W-SIGN heeft voor dit project een verkeersplan gemaakt. Naar aanleiding van dit plan kunnen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Omdat het hier gaat om een provinciale weg, heeft Provincie Zuid-Holland een vergunning moeten verlenen. Na ontvangst van deze vergunning kan W-SIGN de nodige ontheffingen aanvragen bij Gemeente Westland. Zodra de goedkeuring van de gemeente binnen is, kan W-SIGN de borden maken en het werk inplannen.

W-SIGN zorgt ervoor dat alle tijdelijke verkeersborden en de afzetmaterialen op de juiste plek staan. Ook zorgt zij voor het inplannen van de verkeersregelaars. Deze regelaars zijn nodig om het verkeer van beide kanten veilig over de rotonde te leiden.

* relinen is een rioolrenovatietechniek. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant zonder het riool open te hoeven breken.