Naaldwijkseweg – ‘s-Gravenzande

Mei 2017 – Aan de Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande, tussen de Heenweg en benzinepomp Texaco moet een persleiding worden vrij gegraven en geïnspecteerd. De opdrachtgever voor dit project is Gemeente Westland. W-SIGN maakt voor dit project een verkeersplan en verzorgt de nodige vergunningen en ontheffingen. In de opslag in Poeldijk worden de benodigde borden bestickerd.

Een aantal dagen voor de werkzaamheden plaatst W-SIGN een vooraankondiging zodat weggebruikers van tevoren weten wanneer zij hinder zullen ondervinden en – waar nodig – een alternatieve route kunnen kiezen.

Wanneer de werkzaamheden aanvangen, zorgen de medewerkers van W-SIGN ervoor dat alle benodigde materialen op de juiste plek staan. Bij dit project zullen tevens verkeersregelaars aanwezig zijn. De voorsorteerstrook voor linksaf bij de Heenweg zal fungeren als rijstrook voor verkeer dat van Naaldwijk richting ‘s-Gravenzande rijdt. Vanuit die richting kan het verkeer dus niet linksaf de Heenweg in slaan. Wel kunnen zij rechtdoor rijden en de rotonde bij de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande voor driekwart nemen. Vanaf die kant kan het verkeer wel rechts afslaan naar Heenweg.

W-SIGN probeert te allen tijde het verkeer zo goed mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Dat de werkzaamheden verkeershinder geven, kunnen we niet voorkomen. Wel probeert W-SIGN altijd de juiste afweging te maken tussen veiligheid en de doorstroming van het verkeer.